Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Đào Xuân Khải- bà Trần Thúy Hòa, địa chỉ thường trú tại Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1070/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Đào Xuân Khải- bà Trần Thúy Hòa, địa chỉ thường trú tại Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN CMĐ Đào Xuân Khải- Trần Thuý Hoà (Thống Nhất).pdf
Văn bản mới