Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ông Hoàng Ngọc Bình - Đào Thị Đông, địa chỉ thôn Thác, xã Cam Đường (trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp)
Số ký hiệu văn bản 1062/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ông Hoàng Ngọc Bình - Đào Thị Đông, địa chỉ thôn Thác, xã Cam Đường (trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ông Hoàng Ngọc Bình - Đào Thị Đông, địa chỉ thôn Thác, xã Cam Đường (trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp).pdf
Văn bản mới