Quyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Vũ Đức Vinh - Nguyễn Thị Chuốt là hộ di chuyển GPMB dự án: Phát triển đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1058/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Vũ Đức Vinh - Nguyễn Thị Chuốt là hộ di chuyển GPMB dự án: Phát triển đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Vũ Đức Vinh - Nguyễn Thị Chuốt là hộ di chuyển GPMB dự án Phát triển đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai.pdf
Văn bản mới