Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hà Minh Anh.Địa chỉ thửa đất: Thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 1055/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hà Minh Anh.Địa chỉ thửa đất: Thôn Tòng Mòn, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ vv thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Hà Minh Anh CMĐ ĐT).pdf
Văn bản mới