Quyết định thu hồi đất hộ ông Lý Văn Sơn công trình Đường kết nối khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành - Tỉnh lộ 156
Số ký hiệu văn bản 1038/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi đất hộ ông Lý Văn Sơn công trình Đường kết nối khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành - Tỉnh lộ 156
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định thu hồi đất hộ ông Lý Văn Sơn công trình Đường kết nối khu kinh tế cửa khẩu Kim Thành - Tỉnh lộ 156.pdf
Văn bản mới