Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai (đợt 02 năm 2022 - 4 hộ)
Số ký hiệu văn bản 904/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai (đợt 02 năm 2022 - 4 hộ)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai (đợt 02 năm 2022 - 4 hộ).pdf
Văn bản mới