Thông báo thu hồi đối với hộ ông (bà) Vi Văn Nam (đã chết) - La Thị Thăng để thực hiện công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng Nhớn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 361/TB-UBND
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đối với hộ ông (bà) Vi Văn Nam (đã chết) - La Thị Thăng để thực hiện công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Làng Nhớn, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu hồi hộ bà La Thị Thăng dự án Khu dân cư Làng Nhớn, xã Cam Đường.pdf
Văn bản mới