Thông báo thu đất Hộ ông (bà) Nguyễn Ngọc Kỳ - Phạm Thị Minh Hiền để thực hiện công trình:Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường,thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 320/TB-UBND
Ngày ban hành 29/06/2022
Ngày hiệu lực 29/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu đất Hộ ông (bà) Nguyễn Ngọc Kỳ - Phạm Thị Minh Hiền để thực hiện công trình:Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường,thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu đất hộ ông (bà) Nguyễn Ngọc Kỳ - Phạm Thị Minh Hiền để thực hiện công trình Tiểu khu đô thị số 17, khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường.pdf
Văn bản mới