Quyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thủy là hộ di chuyển GPMB công trình Khu tái định cư số 2 phục vụ dự án đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 718/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thủy là hộ di chuyển GPMB công trình Khu tái định cư số 2 phục vụ dự án đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất tái định cư cho hộ bà Nguyễn Thị Thủy là hộ di chuyển GPMB công trình Khu tái định cư số 2 phục vụ dự án đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.pdf
Văn bản mới