Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số thửa đất, trụ sở cũ trên địa bàn thành phố Lào Cai (từ đất trụ sở cơ quan sang thành đất ở đô thị)
Số ký hiệu văn bản 717/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số thửa đất, trụ sở cũ trên địa bàn thành phố Lào Cai (từ đất trụ sở cơ quan sang thành đất ở đô thị)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyet_dinh_220624091610863860220220628091513892_Signed.pdf
Văn bản mới