image banner
Kế hoạch số 267/KH-MTTQ-BTT ngày 24/04/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Tổ chức tuyên truyền Ngày môi trường Thế Giới và xây dựng mới mô hình "khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường" gắn với trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 267/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/04/2018
Ngày hiệu lực 24/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 267/KH-MTTQ-BTT ngày 24/04/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về Tổ chức tuyên truyền Ngày môi trường Thế Giới và xây dựng mới mô hình "khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường" gắn với trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Bàn Thanh Thảo
Tài liệu đính kèm KH_267.pdf
Văn bản mới