Quyết định giao đất TĐC cho hộ ông (bà) Nguyễn Tuấn Anh - Phu Cà Phơ là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông Nguyễn Văn Chung - Trần Thị Hương để thực hiện DA: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - tiểu DA thành phố Lào Cai giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (WB)
Số ký hiệu văn bản 676/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất TĐC cho hộ ông (bà) Nguyễn Tuấn Anh - Phu Cà Phơ là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông Nguyễn Văn Chung - Trần Thị Hương để thực hiện DA: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - tiểu DA thành phố Lào Cai giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới (WB)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm QĐ giao đất TĐC cho hộ ông (bà) Nguyễn Tuấn Anh - Phu Cà Phơ.pdf
Văn bản mới