Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc -Nguyễn Viết Dũng, là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông (bà) Nguyễn Trung Bồng - Đỗ Thị Nga để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Số ký hiệu văn bản 669/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2022
Ngày hiệu lực 16/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc -Nguyễn Viết Dũng, là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của hộ ông (bà) Nguyễn Trung Bồng - Đỗ Thị Nga để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm . Quyết định giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Viết Dũng tại dự án WB đô thị.pdf
Văn bản mới