Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ ông (bà) Đào Văn Sơn - Trương Thị Ánh là hộ di chuyển công trình: Khu dân cư B9, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (bổ sung xây dựng khu dân cư B9 - bên trái đường D1 trở ra sông Hồng).
Số ký hiệu văn bản 655/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ ông (bà) Đào Văn Sơn - Trương Thị Ánh là hộ di chuyển công trình: Khu dân cư B9, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (bổ sung xây dựng khu dân cư B9 - bên trái đường D1 trở ra sông Hồng).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ ông (bà) Đào Văn Sơn - Trương Thị Ánh tại công trình Khu dân cư B9, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.pdf
Văn bản mới