Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Lương Văn Chiến - Lương Thị Bích Thủy tại dự án Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phường Bình Minh,thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 305/TB-UBND
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Lương Văn Chiến - Lương Thị Bích Thủy tại dự án Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phường Bình Minh,thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Lương Văn Chiến - Lương Thị Bích Thủy tại dự án Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phường Bình Minh.pdf
Văn bản mới