Thông báo thu hồi đất của UBND xã Vạn Hòa để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Số ký hiệu văn bản 304/TB-UBND
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất của UBND xã Vạn Hòa để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu hồi đất của UBND xã Vạn Hòa tại dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam.pdf
Văn bản mới