Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ bà Vương Thị Mùi tại dự án: San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 (nối từ đường BM1 đến đường XT1), đường BM3 (nối từ đường BM2 đến XT1) và các tuyến đường ngang BM4, BM5, BM6 tại phường Bình Minh, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 638/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ bà Vương Thị Mùi tại dự án: San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 (nối từ đường BM1 đến đường XT1), đường BM3 (nối từ đường BM2 đến XT1) và các tuyến đường ngang BM4, BM5, BM6 tại phường Bình Minh, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất cho hộ bà Vương Thị Mùi tại dự án San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 (.pdf
Văn bản mới