Quyết định điều chỉnh thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Lảnh để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 10, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 637/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Lảnh để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 10, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Lảnh để thực hiện dự ánKĐTmới Tiểu khu đô thị số 10, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường,.pdf
Văn bản mới