Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 154/BC-UBND
Ngày ban hành 12/04/2022
Ngày hiệu lực 12/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm BC.154.12.4.2022.ThuchienDutoanNSTP.QuyI.2022.pdf
Văn bản mới