Thông báo thu hồi đất Đối với hộ ông (bà) Đặng Văn Tiến - Nguyễn Thị Nam để thực hiện dự án:Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai -Cam Đường tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 301/TB-UBND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất Đối với hộ ông (bà) Đặng Văn Tiến - Nguyễn Thị Nam để thực hiện dự án:Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường khu đô thị mới Lào Cai -Cam Đường tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo thu hồi đất hộ ông (bà) Đặng Văn Tiến - Nguyễn Thị Nam tại dự án Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường phường Bình Minh.pdf
Văn bản mới