Thông báo về việc thu hồi đất Thực hiện dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 299/TB-UBND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thu hồi đất Thực hiện dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo về việc thu hồi đất Thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai..pdf
PHỤ BIỂU Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai..pdf
Văn bản mới