V/v triển khai Nghị định Số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
Số ký hiệu văn bản 106/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 28/01/2022
Trích yếu nội dung V/v triển khai Nghị định Số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm Văn bản 106 UBND TP trien_khai_Nghi_dinh_131.2021 triển khai chi tiết pháp lệnh Ưu đãi Người có công.pdf
Văn bản mới