QUYẾT ĐỊNH điều chỉnh giao đất cho ông Lê Xuân Sáng - bà Nguyễn Thúy Liễu tại công trình: San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 (nối từ đường BM1 đến đường XT1), đường BM3 (nối từ đường BM2 đến đường XT1) và các tuyến đường ngang (nối giữa đường BM2 và BM3) BM4, BM5,BM6 phường Bình Minh và phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 577/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực 25/05/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH điều chỉnh giao đất cho ông Lê Xuân Sáng - bà Nguyễn Thúy Liễu tại công trình: San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM2 (nối từ đường BM1 đến đường XT1), đường BM3 (nối từ đường BM2 đến đường XT1) và các tuyến đường ngang (nối giữa đường BM2 và BM3) BM4, BM5,BM6 phường Bình Minh và phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định điều chỉnh giao đất cho ông Lê Xuân Sáng - bà Nguyễn Thúy Liễu tại công trình San gạt mặt bằng và xây dựng các tuyến đường BM.pdf
Văn bản mới