Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bà Đặng Thị Mận, địa chỉ thường trú tại tổ 05, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 575/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực 25/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bà Đặng Thị Mận, địa chỉ thường trú tại tổ 05, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Đặng Thị Mận - DH CMĐ).pdf
Văn bản mới