Về việc triển khai thông tin tuyển sinh dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật vận động và những hoàn cảnh khó khăn khác
Số ký hiệu văn bản 105/LĐTBXH-LĐVL
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thông tin tuyển sinh dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật vận động và những hoàn cảnh khó khăn khác
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nguyễn Hoàng Long
Tài liệu đính kèm Công văn 105 triển khai tuyển sinh dạy nghề cho người khuyết tất vận động và hoàn cảnh khóc khăn.pdf
1_CV 11_cua Trung tâm Dạy nghề Nhân đạo.pdf
Công văn Số 856 của Sở Lao động - TBXH.pdf
Văn bản mới