Triển khai nhiệm vụ công tác về các lĩnh vực lao động,tiền lương và bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm năm 2022
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2022
Ngày hiệu lực 16/03/2022
Trích yếu nội dung Triển khai nhiệm vụ công tác về các lĩnh vực lao động,tiền lương và bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp và việc làm năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Ngô Vũ Quốc
Tài liệu đính kèm KH 75_TRIEN_KHAI_NHIEM VỤ 2022.pdf
Văn bản mới