V/v Bãi bỏ QĐ số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 95/LĐTBXH-PCTNXH
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung V/v Bãi bỏ QĐ số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế điều trị nghiện và quản lý sau điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực LĐTB&XH
Người ký duyệt Nông Thị Phượng
Tài liệu đính kèm CV 95 về việc bãi bỏ QĐ 45.2015 Quy chế cai nghiện của tỉnh.pdf
QĐ số 15.2022.QĐ-UBND bãi bỏ quy chế CNMT theo QĐ Số 45.2015.pdf
Văn bản mới