Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho ông Phạm Văn Thành, là hộ Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Số ký hiệu văn bản 543/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho ông Phạm Văn Thành, là hộ Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho ông Phạm Văn Thành.pdf
Văn bản mới