Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lừu Văn Kiên - Nguyễn Như Quỳnh, là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của ông Lừu Hồng Xuân để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Số ký hiệu văn bản 542/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực 18/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lừu Văn Kiên - Nguyễn Như Quỳnh, là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của ông Lừu Hồng Xuân để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lừu Văn Kiên - Nguyễn Như Quỳnh.pdf
Văn bản mới