Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ thường trú tại Thôn Củm Hạ 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 504/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thị Tuyết, địa chỉ thường trú tại Thôn Củm Hạ 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Nguyễn Thị Tuyết ĐT CMĐ).pdf
Văn bản mới