Quyết định điều chỉnh giao đất cho bà Ngô Thị Hiền (người nhận thừa kế từ ông Ngô Văn Tháp) tại dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF),sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Số ký hiệu văn bản 500/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh giao đất cho bà Ngô Thị Hiền (người nhận thừa kế từ ông Ngô Văn Tháp) tại dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam -Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF),sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định ddiieu chinh giao đất cho bà Ngô Thị Hiền tại dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam.pdf
Văn bản mới