Quyết định về thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Tân Thành, địa chỉ thường trú tại tổ 04, phường Duyên Hải,thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 529/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Nguyễn Tân Thành, địa chỉ thường trú tại tổ 04, phường Duyên Hải,thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Nguyễn Tân Thành DH CMĐ).pdf
Văn bản mới