Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án: Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 166/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại dự án: Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ.166.25.02.2022.PhuongandaugiaTK20.pdf
Văn bản mới