Công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022
Số ký hiệu văn bản 710/BC-UBND
Ngày ban hành 26/11/2021
Ngày hiệu lực 26/11/2021
Trích yếu nội dung Công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm BC.710.26.11.2021.Congkhaidutoan.pdf
Văn bản mới