image banner
BÁO CÁO Kết quả các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018
Số ký hiệu văn bản 26/BC-CĐVC
Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày hiệu lực 28/09/2018
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm BC chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.doc
Văn bản mới