Quyết định cho phép Cho phép ông Đặng Bằng Giang được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị tại Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định là: Thửa số 314 tờ bản đồ P2-6, tạitổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Ca
Số ký hiệu văn bản 488/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định cho phép Cho phép ông Đặng Bằng Giang được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị tại Vị trí, ranh giới thửa đất được xác định là: Thửa số 314 tờ bản đồ P2-6, tạitổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Ca
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Quyết định cho phép ông Đăng Bằng Giang chuyển MĐSD đất thửa 314.pdf
Văn bản mới