Quyết định cho phép Cho phép ông Đặng Bằng Giang địa chỉ thường trú: tổ 34, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai được phép chuyển mục đích sử dụng 709,6 m2 đất rừng sản xuất tại tổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 487/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định cho phép Cho phép ông Đặng Bằng Giang địa chỉ thường trú: tổ 34, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai được phép chuyển mục đích sử dụng 709,6 m2 đất rừng sản xuất tại tổ 27, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ về việc cho phép chuyển mục địch sử dụng đất ông Đặng Bằng Giang thửa đất số 305 (số đúng).pdf
QĐ về việc cho phép chuyển mục địch sử dụng đất ông Đặng Bằng Giang thửa đất số 305 (số đúng).pdf
Văn bản mới