Quyết định giao đất tái định cư cho ông Vũ Văn Tuân (người nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Ngắn), là hộ Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án:Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai,tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Số ký hiệu văn bản 466/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định giao đất tái định cư cho ông Vũ Văn Tuân (người nhận thừa kế của bà Nguyễn Thị Ngắn), là hộ Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án:Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai,tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Quyết định giao đất cho ông Vũ Văn Tuân (người nhận thừa kế của hộ bà Nguyễn Thị Ngắn) tại dự án Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam.pdf
Văn bản mới