Quyết định chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Viết Văn. Địa chỉ thửa đất: Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 460/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ ông Nguyễn Viết Văn. Địa chỉ thửa đất: Thôn Hòa Lạc, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ chỉnh lý và cấp GCN CMĐ hộ Nguyễn Viết Văn (Thống Nhất).pdf
Văn bản mới