Quyết định Đính chính Quyết định số: 217/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Đình Kính tổ 1 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và bà Nguyễn Thị Hợi tổ 14 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, n
Số ký hiệu văn bản 451/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2022
Ngày hiệu lực 27/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Đính chính Quyết định số: 217/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND thành phố Lào Cai về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Đình Kính tổ 1 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và bà Nguyễn Thị Hợi tổ 14 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, n
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm quyết định đính chính mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn Đình Kính tổ 1 p Bắc Cường và bà Nguyễn Thị Hợi tổ 14 p bắc lệnh.pdf
Văn bản mới