Quyết định Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Ngô Văn Thái, địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 123/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất ông Ngô Văn Thái, địa chỉ thường trú: Tổ 17, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN CMĐ ông Ngô Văn Thái tại xã Đồng Tuyển.pdf
Văn bản mới