Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tổ 6-7 phường Bắc Lệnh, tổ 25-26 phường Pom Hán,thôn Đất Đèn và thôn Tát, xã Cam Đường,thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 126/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2022
Ngày hiệu lực 27/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tổ 6-7 phường Bắc Lệnh, tổ 25-26 phường Pom Hán,thôn Đất Đèn và thôn Tát, xã Cam Đường,thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Quyết định Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư tổ 6-7 phường Bắc Lệnh, tổ 25-26 phường Pom Hán,thôn Đất Đèn và thôn Tát, xã Cam Đường,thành phố Lào Cai..pdf
Văn bản mới