v/v tổ chức tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022
Số ký hiệu văn bản 100/CTUBND-KT
Ngày ban hành 21/01/2022
Ngày hiệu lực 21/01/2022
Trích yếu nội dung v/v tổ chức tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Van_ban_to_chuc_tet_2022.pdf
Văn bản mới