Nghị quyết BCH ĐB Thành phố năm 2022
Số ký hiệu văn bản 08-NQ/TU
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết BCH ĐB Thành phố năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_NQ_cua_BCH_nam_2022.pdf
Văn bản mới