Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông(bà) Nguyễn Văn Minh - Mã Thị Cúc, xã Cam Đường (trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp)
Số ký hiệu văn bản 70/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông(bà) Nguyễn Văn Minh - Mã Thị Cúc, xã Cam Đường (trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông(bà) Nguyễn Văn Minh - Mã Thị Cúc, xã Cam Đường (trường hợp làm nhà trên đất nông nghiệp).pdf
Văn bản mới