Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa để thực hiện công trình: Mở rộng khu tái định cư số 02, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 61/TB-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân xã Vạn Hòa để thực hiện công trình: Mở rộng khu tái định cư số 02, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm UBND_xa_Van_Hoa_2022011008095420220111033616534_Signed.pdf
Văn bản mới