THÔNG BÁO Hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 1258/TB-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Lào Cai về thông báo thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đăng Tuyên - Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ thường trú: Tổ 26B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai để thực hiện dự án Khu đô thị mới từ tổ 24A đến tổ 26B,phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 60/TB-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Hủy bỏ Thông báo thu hồi đất số 1258/TB-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Lào Cai về thông báo thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Đăng Tuyên - Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ thường trú: Tổ 26B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai để thực hiện dự án Khu đô thị mới từ tổ 24A đến tổ 26B,phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Phùng Đức Hòa
Tài liệu đính kèm Thông báo huỷ TB thu hồi đất hộ ông Nguyễn Đăng Tuyên (DA24A-26B).pdf
Văn bản mới