Quyết định về việc Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Bằng Giang ,địa chỉ thường trú: Tổ 34, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.(Thửa đất số: 302, P2-6, Tổ27, phường Bắc Cường)
Số ký hiệu văn bản 49/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Bằng Giang ,địa chỉ thường trú: Tổ 34, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.(Thửa đất số: 302, P2-6, Tổ27, phường Bắc Cường)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN CMĐ ông Đặng BẰng Giang thửa 302 (BC).pdf
Văn bản mới