Quyết định về việc Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Bằng Giang,địa chỉthường trú: Tổ34, phường Bắc Cường, thành phốLào Cai(Thửa đất số: 285, P2-6,Địa chỉthửa đất: Tổ27, phường Bắc Cường).
Số ký hiệu văn bản 48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Bằng Giang,địa chỉthường trú: Tổ34, phường Bắc Cường, thành phốLào Cai(Thửa đất số: 285, P2-6,Địa chỉthửa đất: Tổ27, phường Bắc Cường).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN ông Đặng Bằng Giang thửa 285 (BC).pdf
Văn bản mới