Thông báo thu hồi đất hộ bà Tống Thị Lam để thực hiện dự án: Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34 phường Duyên Hải (nay là phường Cốc Lếu), thành phố Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 45/TB-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo thu hồi đất hộ bà Tống Thị Lam để thực hiện dự án: Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34 phường Duyên Hải (nay là phường Cốc Lếu), thành phố Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB thu hồi đất bà Tống Thị Lam dự án Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34.pdf
Văn bản mới