Quyết định về việc thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn ThịHuế địa chỉ: Tổ13, phường Bắc Lệnh, thành phốLào Cai.
Số ký hiệu văn bản 41/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn ThịHuế địa chỉ: Tổ13, phường Bắc Lệnh, thành phốLào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm QĐ thu hồi và cấp GCN bà Nguyễn Thị Huế (Bắc Lệnh).pdf
Văn bản mới